Skip to content

Dasar Privasi

DASAR PRIVASI

Dasar privasi ini menetapkan cara KAMICARV menggunakan dan melindungi sebarang maklumat yang anda berikan kepada KAMICARV apabila anda menggunakan laman web ini. KAMICARV komited untuk memastikan privasi anda dilindungi. Setiap kali kami meminta anda memberikan maklumat tertentu yang membolehkan anda dikenal pasti apabila menggunakan tapak web ini, maka anda boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan menurut pernyataan privasi ini.

Maklumat yang Dikumpul

Kami hanya mengumpul maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami atau apabila mengisi borang pendaftaran di tapak. Maklumat yang kami kumpulkan diserahkan secara sukarela oleh pelanggan kepada kami. Kami mengumpul maklumat peribadi pelanggan semasa pendaftaran akaun di tapak kami.

Butiran Pengenalan Peribadi

Butiran pengenalan peribadi anda digunakan untuk memproses pesanan produk anda, menyesuaikan maklumat profil anda, penggunaan dalaman dengan keperluan undang-undang, mengemas kini status membeli-belah dalam talian anda di tapak kami dan juga untuk mengemas kini pelanggan kami dengan berita terkini kami tentang kemas kini/perubahan, promosi dan peristiwa.

Kerahsiaan

Maklumat peribadi anda seperti butiran kad kredit, nombor akaun bank adalah dirahsiakan dan sulit dengan kami. Kami tidak akan berkongsi sebarang butiran peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga. Laman web kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk memastikan semua maklumat pelanggan selamat pada setiap masa.

Perubahan kepada Dasar Privasi kami

KAMICARV mempunyai hak untuk melakukan sebarang perubahan/kemas kini kandungan Polisi Privasi kami dari semasa ke semasa tanpa memberi notis awal kepada pelanggan. Jejaki halaman Dasar Privasi di tapak web kami dari semasa ke semasa untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan.

Keselamatan

Laman web syarikat kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan butiran pengenalan peribadi pelanggan bocor daripada pihak ketiga, pendedahan haram dan penggodam. Namun perlu diingat bahawa sebarang maklumat yang dihantar melalui Internet TIDAK 100% dijamin selamat dan terjamin.

Kawalan Maklumat

Kami tidak akan menjual, mengedar atau memajak maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mendapat kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat promosi kepada anda tentang pihak ketiga yang kami fikir anda mungkin dapati menarik jika anda memberitahu kami bahawa anda ingin perkara ini berlaku. Jika anda percaya bahawa sebarang maklumat yang kami pegang pada anda adalah tidak betul atau tidak lengkap, sila tulis atau e-mel kepada kami secepat mungkin. Kami akan segera membetulkan sebarang maklumat yang didapati tidak betul.

Go to top