Placeholder Loading Skip to content

Terma dan syarat Program Keahlian

  • Keahlian Perak & Program Keahlian VIP adalah tertakluk kepada semua Terma dan Syarat kami.
  • KAMIKARV berhak untuk menolak mana-mana pemohon mengikut budi bicara mutlaknya.

  • Diskaun terpakai kepada semua produk kecuali pembelian baucar tunai, item promosi yang sedang berjalan dan yuran pengangkutan.

  • KAMICARV berhak untuk menarik balik, menggantung, membatalkan atau menamatkan Keahlian Perak atau VIP pada bila-bila masa dan untuk mengubah suai, mengubah atau menukar mana-mana faedah dari semasa ke semasa tanpa notis awal kepada ahli, walaupun perubahan itu mungkin menjejaskan hak ahli.

  • Semua item diiklankan dengan niat baik untuk tersedia pada masa tawaran. Walau bagaimanapun, masalah yang tidak dijangka atau permintaan yang tidak dijangka kadangkala boleh menyebabkan stok tidak tersedia. Walaupun berhati-hati telah diambil untuk memastikan ketepatan semua harga dan penerangan, KAMICARV berhak untuk membetulkan sebarang ralat dan melaraskan harga, terutamanya duti adat atau perubahan berkanun yang di luar kawalan kami.

  • Kerja tersuai kami biasanya mengambil masa 1 bulan hingga 1 setengah bulan dari lukisan yang disahkan kepada produk siap, bergantung pada jumlah pesanan kami.

  • Skop kerja penyesuaian kami hanya termasuk kenderaan, bangunan, tanda tempat, alat muzik, produk teknologi dan elektronik.
  • Keistimewaan Hari Jadi tidak boleh dikembalikan, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditebus secara tunai.
  • Keistimewaan Hari Jadi tidak boleh digunakan dengan mana-mana promosi lain yang sedang berlangsung, item diskaun, mana-mana baucar KAMICARV, kerja serta kemahiran seni dan pengangkutan.
Go to top